پشت پرده منابع آبی خوزستان چیست؟

سمیه غافلی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 خرداد 1397 | 08:44 ق.ظ
پشت پرده منابع آبی خوزستان چیست؟ کشاورزنیوز

دم خروس را باورکنیم یاقسم حضرت عباس؟!

ناهماهنگی سازمان آب وبرق وجهادکشاورزی از میزان منابع آبی خوزستان

به گزارش کشاورزنیوز:

درحالی که به دلیل عدم شفافیت از وجود منابع آبی درخوزستان ونیز اعلام نظرهای مقطعی وگاها جبران ناپذیر از سوی متولیان برنامه ریز وتوزیع آب،شرایط حساسی ایجاد شده است، سازمان جهادکشاورزی استان طی نامه ای به عالی ترین مقام دولتی در خوزستان از وجود منابع آبی قابل برنامه ریزی شده در حوزه، دز وکارون به میزان ۸/۵ میلیارد متر مکعب خبر داده است.

این درحالی است که به استناد مصوبات ستادخشکسالی استان مورخ ۸ اردیبهشت سال جاری، کل حجم منابع آبی قابل برنامه ریزی شده برای کشت تابستانه در این دو حوزه تنها ۳/۵میلیارد متر مکعب اعلام و به امضای اعضای ستاد رسیده است.

این اختلاف آماری حدود ۵ میلیارد متر مکعب از منابع آبی بین سازمان توزیع کننده و دریافت کننده، نشان دهنده یک اختلاف عظیم و فاحشی می باشد!

که نظر هر متخصص رامجاب می کند که اگر ۸/۵ میلیارد مترمکعب ادعاییه جهاد کشاورزی و برخی کارشناسان مستقل استان صحیح نباشد و تنها اگر ۷/۵ یا ۶/۵ ویاحتی ۵/۵ میلیارد متر مکعب آورد آب صحت داشته باشد، پس آب کافی برای کشت تابستانه درحوزه کارون ودز موجود است!

به نظر میرسد، اختلاف فاحش در ارائه میزان آب قابل برنامه ریزی شده در استان خوزستان که سازمان آب وبرق را ملزم به تصمیم گیری برای اعمال ممنوعیت و محدودیت کشت در این دو حوزه نموده است، افکار عمومی را از چند نکته مهم غافل نموده است!

یکی از این موارد میتواند اعمال فشار وزارت نیرو به سازمان متبوعه جهت کاهش مصارف استان بوده تا بتواند زمینه ساز اجرای هر چه بهتر پروژه انتقال آب باشد،امکان اثرکرد برخی کدورت های دیرینه بین توسعه نیشکر وصنایع جانبی و سازمان آب وبرق استان بوده به گونه ای که در سنوات گذشته کاراین دوسازمان به دادگاه کشانده شده وشاید امروز سازمان آب وبرق قصد دارد تابا ابزار خشکسالی، شرکت توسعه نیشکر که حیات آن به کارون وابسته است را تنبیه نماید.

امری که اشغال ده ها هزار شاغل این شرکت را به خطر انداخته و ممکن است به یک بحران اجتماعی تبدیل شود!

در هر صورت ، باتوجه به اینکه سازمان آب وبرق یک سازمان رسمی و دولتی بوده پس سازمان جهادکشاورزی نیز به عنوان متولی اصلی قشر زحمتکش کشاورزان یک سازمان رسمی بوده و اگر ادعای آن مبنی بر وجود منابع آبی قابل برنانه ریزی شده صحیح باشد، استانداری خوزستان بایستی هرچه سریعتر ترتیب اثر بدهد وکشت در دز وکارون را برای کشاورزان آزاد اعلام کند!

درغیر اینصورت با توجه به ایجاد شرایط حساس به دلیل عدم شفافیت از وجود منابع آبی، استاندار موضع گیری کند وبامدعیان این آمار برخورد کند چراکه وجود چنین رقم های علاوه برایجاد تنش، انتظاراتی از سوی جامعه کشاورزان را به دنبال خواهد آورد!

استاندار خوزستان به همراه مدیران این دوسازمان باید تکلیف کشاورزان را مشخص نمایند تا بیش از این معیشت آنها درگیر عدم شفافیت برخی از مسئولیان امر نشود!


  1. admin   خرداد ۹, ۱۳۹۷  

    بسیار زیبا نوشتید

آخرين اخبار
پر بحث ترين
آکادمی
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار