فرهنگ جهادي , جهاد سازندگي و نهادهاي انقلابي

کشاورزنیوز
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 ژوئن 2018 | 09:06 ق.ظ
فرهنگ جهادي , جهاد سازندگي و نهادهاي انقلابي کشاورزنیوز

يكي از دستگاهها جهاد سازندگي بود يكي از دستگاهها سپاه بود, يكي از دستگاهها بسيج بود اينها دستگاههايي هستند كه شكل اداري و ثابت و ايستا و متحجر و منجمد نداشتند, ولو سازماندهي و تشكيلات و نظم در اينها وجود داشت , اما همان حالت حركت پيشرفت و جهش كه در خود انقلاب وجود داشت د راينها هم وجود داشت. در دفاع هشت ساله بسيج و تحرك مردم را ديديد. در ميدان كار و سازندگي و پيشرفت روحيه ي جهادي را ديديد, كه البته مخصوص جها سازندگي هم نماند اين روحيه در بسياري از دستگاهها رسوخ كرد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار