قانون موافقتنامه ھمکاری های ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی ابلاغ شد

سیمین غافلی
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۶ ق٫ظ
قانون موافقتنامه ھمکاری های ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی ابلاغ شد رئیس جمهور،قانون موافقتنامه ھمکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی بین دولت جمھوری اسلامی ایران و دولت جمھوری آذربایجان را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. به گزارش کشاورزنیوز، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در این نامه نوشت: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست […]

رئیس جمهور،قانون موافقتنامه ھمکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی بین دولت جمھوری اسلامی ایران و دولت جمھوری آذربایجان را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

به گزارش کشاورزنیوز، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در این نامه نوشت:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه ھمکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاھی بین دولت جمھوری اسلامی ایران و دولت جمھوری آذربایجان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چھارم دی ماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه برای مدت پنج سال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۴۱/۷۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۲ موافقتنامه می باشد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی


آخرين اخبار
پر بحث ترين
شهرداری
تابناك وب
تابناك وب
اهواز
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار