جزئیات بودجه ۹۹| اختصاص هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: دوشنبه 9 دسامبر 2019 | 22:22 ب.ظ
جزئیات بودجه ۹۹| اختصاص هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در ماده واحده بودجه سال ۹۹ به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای پرداخت خسارات کشاورزی اختصاص یافت.

 

جزئیات بودجه 99| اختصاص هزار و 650 میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

به گزارش کشاورزی پرس، در بخش دوم تبصره سیزده ماده واحده بودجه سال ۹۹ آمده است: در اجرای جزء (١ (بند (ب) ماده (٣٢ )و همچنین بند (ث) ماده (٣٣ )قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال و یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاصی می یابد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار