معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد

تاریخ انتشار: شنبه 21 دسامبر 2019 | 21:06 ب.ظ
شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان، با تقدیر از شهردار اهواز بدلیل زحمات شبانه روزی وی در بحران آبگرفتگی اخیر گفت: شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد. لینک کوتاه:

شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان، با تقدیر از شهردار اهواز بدلیل زحمات شبانه روزی وی در بحران آبگرفتگی اخیر گفت: شاعری شهردار کلانشهر اهواز از شهرداران موفق کشور می باشد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار