توسعه گیاهان دارویی در خوزستان توسط بانوان روستایی و عشایری

تاریخ انتشار: شنبه 9 می 2020 | 10:20 ق.ظ
توسعه گیاهان دارویی در خوزستان توسط بانوان روستایی و عشایری کشاورزی پرس   طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود.   توسعه گیاهان دارویی در خوزستان توسط بانوان روستایی و عشایری   طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان […]

کشاورزی پرس
 

طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود.

 

توسعه گیاهان دارویی در خوزستان توسط بانوان روستایی و عشایری

  طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: جلسه توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در این جلسه گفت: ۱۰ سایت گیاهان دارویی با حضور پررنگ زنان روستایی و عشایری در استان فعال است که به لیمو، چای ترش، آلوئه ورا، زعفران، گل همیشه بهار از جمله محصولات کشت شده در این سایت ها می باشند.

علی کرد با بیان اینکه  ازبهره برداران اصلی و تابعی در این طرح استفاده می شود افزود:  محققان معین مشاوره و آموزش های لازم را به بهره برداران ارائه می دهند و پس از برداشت محصولات در آزمایشگاه برای اخذ برند محصول گواهی شده مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه گیاهان دارویی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و عدم تخریب عرصه منابع طبیعی عنوان کرد و اظهار داشت: این اولین سالی است که این طرح در استان خوزستان به اجرا در آمده است.

شایان ذکر است طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده بر اساس تفاهم نامه بین دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و معاونت خانواده و زنان ریاست جمهوری اجرا می شود.

  طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: جلسه توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در این جلسه گفت: ۱۰ سایت گیاهان دارویی با حضور پررنگ زنان روستایی و عشایری در استان فعال است که به لیمو، چای ترش، آلوئه ورا، زعفران، گل همیشه بهار از جمله محصولات کشت شده در این سایت ها می باشند.

علی کرد با بیان اینکه  ازبهره برداران اصلی و تابعی در این طرح استفاده می شود افزود:  محققان معین مشاوره و آموزش های لازم را به بهره برداران ارائه می دهند و پس از برداشت محصولات در آزمایشگاه برای اخذ برند محصول گواهی شده مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه گیاهان دارویی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و عدم تخریب عرصه منابع طبیعی عنوان کرد و اظهار داشت: این اولین سالی است که این طرح در استان خوزستان به اجرا در آمده است.

شایان ذکر است طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده بر اساس تفاهم نامه بین دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و معاونت خانواده و زنان ریاست جمهوری اجرا می شود.

  طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده اجرایی می شود.

به گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان جلسه توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده برگزار شد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در این جلسه گفت: ۱۰ سایت گیاهان دارویی با حضور پررنگ زنان روستایی و عشایری در استان فعال است که به لیمو، چای ترش، آلوئه ورا، زعفران، گل همیشه بهار از جمله محصولات کشت شده در این سایت ها می باشند.

علی کرد با بیان اینکه  ازبهره برداران اصلی و تابعی در این طرح استفاده می شود افزود:  محققان معین مشاوره و آموزش های لازم را به بهره برداران ارائه می دهند و پس از برداشت محصولات در آزمایشگاه برای اخذ برند محصول گواهی شده مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه گیاهان دارویی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و عدم تخریب عرصه منابع طبیعی عنوان کرد و اظهار داشت: این اولین سالی است که این طرح در استان خوزستان به اجرا در آمده است.

شایان ذکر است طرح توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی گواهی شده بر اساس تفاهم نامه بین دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و معاونت خانواده و زنان ریاست جمهوری اجرا می شود.منبع؛ سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار