سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان منصوب شد

تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۲۳:۰۵ ب٫ظ
سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان منصوب شد به گزارش خبرنگارکشاورزی پرس، امروز در مراسمی که با حضور روسا و کارشناسان حوزه تعاون و اشتغال برگزار شد از زحمات سعید حمید قدردانی و سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان توسط ارسلان غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان معارفه شد سوابق اجرایی سید […]

به گزارش خبرنگارکشاورزی پرس، امروز در مراسمی که با حضور روسا و کارشناسان حوزه تعاون و اشتغال برگزار شد از زحمات سعید حمید قدردانی و سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان توسط ارسلان غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان معارفه شد

سوابق اجرایی سید قادر احمدی :

رئیس اداره تعاون شهرستان شوش – استان خوزستان وکسب مدیر برتر در زمان تصدی
معاون مدیرکل و مسئول امور تعاونی های کلانشهرشهرستان اهواز ، استان خوزستان و کسب مدیر برتر استان
رئیس اداره تعاون کلانشهر شهرستان اهواز و کسب مدیر برتر استان
معاون مدیر کل و مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی غرب کلانشهر اهواز
نماینده مدیرکل و صاحب امضای مجاز در بانک های :
توسعه تعاون ، صادرات ، بانک مسکن ، بانک ملت ، بانک کشاورزی
کارشناس لوایح و امور مجلس دفتر امور مجلس وزارت تعاون
کارشناس بازرگانی و رابط تجاری صنایع شیر ایران پگاه
کارشناس بازرگانی صنایع توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران
مدیر راه اندازی شرکت لوله سازی معین خرمشهر وابسته به حساب ۱۰۰ حضرت امام( ره)
طرح کشاورزی پرورش ماهی و میگو مجتمع احمدیان خرمشهر
مجری طرح کشاورزی پرورش ماهی گرمابی مجتمع آزادگان در مساحت ۱۴۴۰ هکتاری شهرستان اهواز
عضو کارگروه توسعه شهرستان اهواز
عضو کارگروه توسعه جوانان شهرستان اهواز
عضو کارگروه توسعه نهضت سواد آموزی شهرستان اهواز
عضو کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان اهواز

سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار کشاورزی پرس طی امروز در مراسمی که با حضور روسا و کارشناسان حوزه تعاون و اشتغال برگزار شد از زحمات سعید حمید قدردانی و سید قادر احمدی بعنوان معاونت تعاون، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان توسط ارسلان غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان معارفه شد

سوابق اجرایی سید قادر احمدی :

رئیس اداره تعاون شهرستان شوش – استان خوزستان وکسب مدیر برتر در زمان تصدی
معاون مدیرکل و مسئول امور تعاونی های کلانشهرشهرستان اهواز ، استان خوزستان و کسب مدیر برتر استان

رئیس اداره تعاون کلانشهر شهرستان اهواز و کسب مدیر برتر استان

معاون مدیر کل و مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی غرب کلانشهر اهواز

نماینده مدیرکل و صاحب امضای مجاز در بانک های :
توسعه تعاون ، صادرات ، بانک مسکن ، بانک ملت ، بانک کشاورزی

کارشناس لوایح و امور مجلس دفتر امور مجلس وزارت تعاون

کارشناس بازرگانی و رابط تجاری صنایع شیر ایران پگاه

کارشناس بازرگانی صنایع توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران

مدیر راه اندازی شرکت لوله سازی معین خرمشهر وابسته به حساب ۱۰۰ حضرت امام( ره)
طرح کشاورزی پرورش ماهی و میگو مجتمع احمدیان خرمشهر

مجری طرح کشاورزی پرورش ماهی گرمابی مجتمع آزادگان در مساحت ۱۴۴۰ هکتاری شهرستان اهواز

عضو کارگروه توسعه شهرستان اهواز

عضو کارگروه توسعه جوانان شهرستان اهواز

عضو کارگروه توسعه نهضت سواد آموزی شهرستان اهواز

عضو کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان اهواز

عضو کارگروه توسعه ورزش شهرستان اهواز

مدیر کمیته پشتیبانی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شهرستان کارون استان خوزستان

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
اهواز
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار