سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد منابع سازمان منطقه آزاد اروند در ۱۵ سال

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۶ ق٫ظ
سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد منابع سازمان منطقه آزاد اروند در ۱۵ سال معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته که پایان بازه آماری بود این سازمان سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان منابع درآمد داشت.

سروش شریفی اظهار داشت: در بودجه سازمان منطقه آزاد اروند درآمد،هزینه، منابع و مصارف از سرفصل های بودجه نویسی این سازمان می باشند.

وی افزود: درآمد و هزینه ها سرفصل های جاری هستند و منابع و مصارف نیز از سرفصل های عملیاتی می باشند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته که پایان بازه آماری سال گذشته سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان مجموع درآمد منابع سازمان منطقه آزاد اروند بوده است.

شریفی بیان کرد: درآمدهای این سازمان بیشتر درآمد عملیاتی از جمله عوارض، واردات، واردات خودرو، فعالیت های اقتصادی و هزینه های دریافتی از سازمان های پارتمر می باشد.

وی اظهار داشت: در پریود اول که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ بود کل مجموعه منابع درآمد سازمان منطقه آزاد اروند ۶۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در پریود دوم که از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۹۸ است ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان مجموع منابع مالی سازمان منطقه آزاد اروند بود.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در سال ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد اروند ۵۰ میلیارد تومان درآمد و ۱۰۳ میلیارد تومان منابع داشت، در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۲۴ میلیارد تومان درآمد و ۱۹۸ میلیارد تومان منابع داشت.

وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۱۶ میلیارد تومان درآمد در سازمان منطقه آزاد اروند و ۱۸۲ میلیارد تومان منابع داشت، همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۳۹ میلیارد تومان درآمد و ۲۵۳ میلیارد تومان درآمد در سازمان منطقه آزاد اروند کسب شد.

وی درآمد سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۶ را ۱۹۶ میلیارد تومان و منابع آن را ۳۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ نیز ۱۸۹ میلیارد تومان درآمد و ۳۷۳ میلیارد تومان منابع وجود داشت و در سال ۱۳۹۸ نیز ۲۰۲ میلیارد تومان درآمد و ۱۸۱ میلیارد منابع بوده است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
اهواز
تابناك وب
محل كد آمار