ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ در اواسط مردادماه

تاریخ انتشار: شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۷ ق٫ظ
ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ در اواسط مردادماه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ در هفته آینده خبر داد.

به گزارش کشاورزی پرس ، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد : با ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان توسعه تجارت به
تدوین دستورالعملهای اجرایی این بسته موظف شد که ما این دستورالعمل را تهیه و به وزارت صمت ارسال کردیم که اوایل هفته آینده این دستورالعمل
برای اجرا ابالغ میشود.
وی اضافه کرد: پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، پیگیر دریافت بودجه مشوقهای صادراتی از سازمان برنامه و بودجه
خواهیم بود که در صورت تخصیص این بودجه، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درونزایی و برونگرایی اقتصاد و براساس سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی انجام شود.
زادبوم افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ،مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپردهگذاری در بانکهای
عامل با هدف پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخهای ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال ۹۹،
صادرکنندگان میتوانند نسبت به ثبت درخواستهای خود از طریق سامانههای سپیدار و بهینیاب جهت دریافت تسهیالت باد شده اقدام کنند.
رئیس کارگروه مشوقهای صادراتی اضافه کرد: منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰۰ میلیارد ریال از ردیفهای بودجهای
برای پرداخت مشوقهای صادراتی در ده سرفصل و ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل
هوایی صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است.
زادبوم گفت: پرداخت مشوقهای صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساختهای
صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تالش خواهد شد همه فعالیتهای صادرکنندگان مورد بررسی و حمایت در سرفصلهای مصوب با هدف
کاهش هزینههای صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران


آخرين اخبار
پر بحث ترين
دانشگاه پیام نورمرکزاهواز
تابناك وب
تابناك وب
ایران خودرو
ثبت نام تحصیلی
فراخوان شهرداری
محل كد آمار