رسوایی یک شهردار معروف / بازداشت های سریالی ادامه دارد

شهردار سابق یکی از شهرهای جنوب شرقیخوزستان به اتهام تخلفات مالی دستگیر شد.

وی به دلیل جرایم مالی و اداری با دستور مقامات قضائی و پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده است.

در سال‌های اخیر چند نفر از مدیران و تعدادی از کارکنان شهرداری‌های خوزستان به دلیل تخلفات مالی دستگیر شده‌اند.