رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: تاکنون ۳۲ درصد از دانش آموزان و افراد ۱۲ تا ۱۷ سال در خوزستان برای دریافت واکسن مراجعه کرده اند که امیدواریم با همراهی و تاکید خانواده ها طی روزهای آینده شاهد افزایش این آمار و پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون در بین نوجوانان استان باشیم‌.

طبق گفته این مدیر مسوول، در خوزستان جمعا ۴۸۲ هزار و ۱۴۰ دانش‌آموز در گروه هدف واکسیناسیون قرار دارند.