استفاده از پایش پیشرفته آرایه فازی در تاسیسات

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۳ ق٫ظ
استفاده از پایش پیشرفته آرایه فازی در تاسیسات برای نخستین بار در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پایش آلتراسونیک پیشرفته Phased Array با تکنیک C-Scan بر روی نقاط TML معیوب در ایستگاه تزریق گاز آغاجاری  و ایستگاه ٢٠٠٠ پازنان-١ انجام شد. رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات این شرکت گفت: کارشناسان این اداره در جهت بهبود و افزایش اطمیناننتایج حاصله از روش‌های پایش متداول مانند آلتراسونیک  A-SCAN، تصمیم به […]

برای نخستین بار در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پایش آلتراسونیک پیشرفته Phased Array با تکنیک C-Scan بر روی نقاط TML معیوب در ایستگاه تزریق گاز آغاجاری  و ایستگاه ٢٠٠٠ پازنان-١ انجام شد.

رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات این شرکت گفت: کارشناسان این اداره در جهت بهبود و افزایش اطمیناننتایج حاصله از روش‌های پایش متداول مانند آلتراسونیک  A-SCAN، تصمیم به استفاده از روش‌های نوین بازرسی گرفته و با در نظر گرفتن اهمیت ایستگاه تزریق گاز آغاجاری و ایستگاه ٢٠٠٠ منطقه تفیک پازنان-١ ، تکنیک آلتراسونیک آرایه فازی و C-SCAN را برای پایش ۵ نقطه از نقاط حاد و بحرانی به کار بستند.

 وی با اشاره به مزیت استفاده از روش‌های نوین در بازرسی و پایش تاسیسات و خطوط لوله  گفت: با به کارگیری این روش نوع عیوب و میزان گستردگی عیوب به طور کامل مشخص شده و تصمیم‌گیری در مورد بازه زمان بازرسی دوره‌ای و میزان انسجام مکانیکی خطوط تسهیل شده است.

 رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات عنوان کرد: همچنین استفاده از روش‌های پیشرفته علاوه بر تقویت روش‌های بازرسی و اطمینان از انسجام مکانیکی خطوط پاییپنگ، سلامت پرسنل و استمرار تولید را تضمین می‌کند.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
صنعت ساختمان
جشنواره
تابناك وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار