بازرسی های انجام شده در خرداد ماه سال جاری

تاریخ انتشار: شنبه 18 تیر 1401 | 09:26 ق.ظ
بازرسی های انجام شده در خرداد ماه سال جاری امیرحسین نظری رئیس اداره کل صمت خوزستان بیان کرد:در خرداد ماه سال جاری بازرسان سازمان صمت خوزستان تعداد۱۴۵۲۱ بازرسی انجام داده و بازرسان مجامع امور صنفی تعداد ۲۶۶۷ فقره بازرسی را گزارش دادند، که در پی آن منجر به تشکیل۶۸۹ پرونده تخلف از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت بوده و۳۱۱ پرونده تخلف از سوی […]

امیرحسین نظری رئیس اداره کل صمت خوزستان بیان کرد:در خرداد ماه سال جاری بازرسان سازمان صمت خوزستان تعداد۱۴۵۲۱ بازرسی انجام داده و بازرسان مجامع امور صنفی تعداد ۲۶۶۷ فقره بازرسی را گزارش دادند، که در پی آن منجر به تشکیل۶۸۹ پرونده تخلف از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت بوده و۳۱۱ پرونده تخلف از سوی بازرسان مجامع امور صنفی گزارش شده است.

نظری گفت:ارزش ریالی پرونده‌های متشکله از سوی بازرسان صنعت،معدن و تجارت۱۳۱۶۸۹۰۰۶۵۰۰ بوده و ارزش ریالی پرونده های بازرسان مجامع امور صنفی ۱۲۹۸۵۵۴۱۰۰ گزارش شده است،که جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شدند.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار