با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است

تاریخ انتشار: دوشنبه 7 شهریور 1401 | 19:27 ب.ظ
با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز تاخیر در پاسخگویی نسبت به شکایت صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳ بوده که با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری، دیوان پذیرفت و رای را منتفی کرد لذا حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است…. برپایه این گزارش شکایت مطرح شده مربوط به سال ۹۳ بوده و به شهردار […]

واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز تاخیر در پاسخگویی نسبت به شکایت صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳ بوده که با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری، دیوان پذیرفت و رای را منتفی کرد لذا حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است….

برپایه این گزارش شکایت مطرح شده مربوط به سال ۹۳ بوده و به شهردار کنونی اهواز ارتباطی نداشته لذا در این مسئله قصوری از سوی رضا امینی شهردار اهواز صورت نگرفته است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار