درآمدهای حاصل از برجام صرف امور اساسی کشور شود

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 شهریور 1401 | 09:52 ق.ظ
درآمدهای حاصل از برجام صرف امور اساسی کشور شود رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در صورت توافقات هسته ای و به ثمر رسیدن برجام، همه درآمدهای مرتبط به برجام باید طبق یک برنامه و نقشه راه دقیق صرف امور اساسی که از توجیه کامل اقتصادی برخوردار هستند، شود.

شهلا عموری با اشاره به اثرگذاری برجام بر اقتصاد اظهار کرد: هر بیان مثبتی که مرتبط به برجام باشد بر بازار اثرگذاری مستقیم دارد و
اگر برجام به صورت قطعی به سرانجام برسد، طبق تجارب قبلی شاهد نوسانات فوری و هیجانی و ریزشهای عمده در بازار ارز و سکه
و به تبع آن سایر کالاها و محصولات داخلی و خارجی خواهیم بود.
وی افزود: آنچه که در بحث پسابرجام و اثرگذاری آن بر اقتصاد و وضعیت زندگی مردم مهم است میزان و مدت پایداری قیمتها است.
در این زمینه هنر سیاستگذاران اقتصاد کشور به ویژه بانک مرکزی، نحوه تعامل علمی و غیرانفعالی با شرایط کاهش قیمتها است تا
شاهد ثبات در بخشهای مورد نظر باشیم.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: کنترل نرخ تورم و بهره های بانکی در کنار ایجاد ثبات قیمتها، جلوگیری از نوسانات بازار و کاهش نرخ
توافق با طرفهای برجامی که قطعا منجر به کاهش های ناپایدار و آنی در قیمتها به ویژه ارز و سکه میشود، برنامهای کاربردی بیکاری

از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی است و در این زمینه باید برای مهار و مدیریت شوک های روانی ناشی از افزایش احتمال
داشته باشد.
عموری ادامه داد: در فرض توافق نهایی و قطعی در برجام و تزریق ارزهای بلوکه شده به خزانه کشور و همچنین رفع تحریم های مختلف
خصوصا بازگشت فروش نفت به حالت طبیعی که زمینه ساز ارزآوری بزرگی برای بانک مرکزی است، باید برنامهای علم محورانه و
برگرفته از تجارب گذشته از قبل طراحی و تهیه کرد تا بتوان در پسا برجام شاهد شرایط پایدار اقتصادی در کشور باشیم.
وی افزود: در صورت توافقات هسته ای و به ثمر رسیدن برجام، منابع ارزی که همزمان با توافق یا به تدریج آزاد خواهد شد، همچنین
درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای مرتبط با برجام باید طبق یک برنامه و نقشه راه دقیق صرف امور اساسی که از توجیه کامل
اقتصادی برخوردار هستند شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: مدیریت منابع به این روش منجر به تقویت پایههای اقتصادی کشور خواهد شد و به تدریج خود را در
حوزههای مختلف رفاه عمومی همچون مهار تورم، کاهش بیکاری، رونق کسب وکار و تجارت خارجی و … نشان خواهد داد.
عموری در پایان با اشاره به نقش مهم بانک مرکزی در مدیریت و هدایت صحیح منابع مالی – ارزی کشور در پسابرجام گفت: در
پسابرجام هدایت صحیح منابع مالی – ارزی کشور به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با اتخاذ تدابیر
حساب شده از سوی این بانک، شاهد بهترین بهرهبرداری و استفاده در مراحل پیشرو بهویژه در حوزه صادرات غیرنفتی و … باشیم.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار