بیش از ۵ میلیون زنبور تلنموس تولید شد

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 آبان 1401 | 08:24 ق.ظ
بیش از ۵ میلیون زنبور تلنموس تولید شد زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

مدیرعامل کشت و صنعت سلمان فارسی از تکثیر و پرورش بیش از پنج میلیون قطعه زنبور «تلنموس» برای اولین بار با هدف کمک به ارتقای کمی و کیفی محصول نیشکر خبر داد.

زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

امین نصیریان افزود: این نوع زنبورهای بیولوژیک به همت پرسنل اداره گیاه‌پزشکی مدیریت مطالعات کاربردی تولید و در مزارع نیشکر رهاسازی شده است.

به گفته او، استفاده از زنبور تلنموس برای مبارزه با آفت ساقه خوار نیشکر، استفاده از سموم کشاورزی را به حداقل رسانده و با استفاده از این روش، کشاورزی پایدار و سالم در صنعت نیشکر مستقر شده است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
پردیس پاسارگاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار