امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 دی 1401 | 08:36 ق.ظ
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت این تفاهم نامه در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور در صنایع نفت است که میان «صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت» و «شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب» با هدف تدوین چارچوبی برای همکاری مشترک به امضا رسید. طراحی و اجرای روش‌های تامین مالی در پروژه‌های مربوط به صنایع نفت و گاز ؛ […]

این تفاهم نامه در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور در صنایع نفت است که میان «صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت» و «شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب» با هدف تدوین چارچوبی برای همکاری مشترک به امضا رسید.

طراحی و اجرای روش‌های تامین مالی در پروژه‌های مربوط به صنایع نفت و گاز ؛ قبول ارائه خدمات اعتباری صندوق نفت در قالب ضمانت‌نامه جهت تضمین قراردادهای متقاضیان حوزه فناوری؛ بهره برداری از ظرفیت‌های مرتبط داخلی و بین المللی حوزه نفت و گاز و همچنین بسترسازی برای هم افزایی بین بازیگران زیست بوم نوآوری حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ‌با رویکرد توسعه فناوری و ساخت داخل تجهیزات و خدمات از مهم ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
نمایشگاه
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نمایشگاه
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار