کسب رتبه برتر سازمان آب و برق خوزستان در بخش حفاظت،بهره برداری و مدیریت رودخانه ها و تالاب های کشور

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 دی 1401 | 08:32 ق.ظ
کسب رتبه برتر سازمان آب و برق خوزستان در بخش حفاظت،بهره برداری و مدیریت رودخانه ها و تالاب های کشور پس از بررسی شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان آب و برق خوزستان در بخش حفاظت، بهره برداری و مدیریت رودخانه ها و تالاب های کشور حائز رتبه برتر گردید.

بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر مبنای برنامه های عملیاتی و تفصیلی ابلاغی سالیانه، سازمان آب و برق خوزستان به همراه شرکت های آب منطقه ای آذربایجان شرقی و تهران حائز کسب رتبه برتر در بخش حفاظت، بهره برداری و مدیریت رودخانه ها و تالاب های کشور در سال ۱۴۰۰ شدند.

مطالعات تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها، مطالعات ساماندهی رودخانه ها، عملیات اجرایی لایروبی و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه ها، اجاره اراضی بستر رودخانه ها، حق انتفاع از بستر رودخانه ها، اعلام سراسری نقشه های حدود بستر و احاریم رودخانه ها و تالاب ها، ثبت نقشه های حدود بستر و احاریم رودخانه ها و تالاب ها در سامانه کاداستر و نشانه گذاری بستر رودخانه ها و تالاب ها شاخص های مد نظر در این بررسی بودند.

تلاش پرسنل مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل، مدیریت لایروبی واجرای طرحهای ساماندهی رودخانه ها و امور آب مناطق و همچنین همکاری سازنده مدیریت حقوقی، مدیریت فنی و مهندسی معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیریت هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی سازمان آب و برق خوزستان، علل کسب این موفقیت بوده است.

سازمان آب و برق خوزستان، پیش از این در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز حائز رتبه برتر در بین شرکت های آب منطقه ای در بخش حفاظت،بهره بردارب و مدیریت رودخانه ها و تالاب های کشور شده بود.

گفتنی است بررسی این بخش در سال ۱۳۹۹ از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام نپذیرفت.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
نمایشگاه
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نمایشگاه
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار