دستاوردهای واحد انگیزش چاه‌های اداره مهندسی بهره برداری ستاد

تاریخ انتشار: دوشنبه 5 تیر 1402 | 10:16 ق.ظ
دستاوردهای واحد انگیزش چاه‌های اداره مهندسی بهره برداری ستاد مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در گزارشی به تشریح دستاوردها و توانمندی‌های اخیر اداره مهندسی بهره برداری این مدیریت پرداخت.

دکتر رامین روغنیان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در مقدمه سخنان خود عمل‌کرد اداره مذکور را اینچنین تبیین کرد: عملیات اسیدکاری گسترده یکی از رایج ترین عملیات انگیزشی است که برروی چاه های تولیدی نفت با هدف بهبود وضعیت تولید و رفع آسیب های نزدیک دهانه چاه انجام می شود. در این روش اسید را تحت فشاری پایین تر از فشار شکست سازند در سوراخ ها و کانال های طبیعی سازند با هدف بزرگ کردن خلل و فرج سنگ مخزن و افزایش نفوذپذیری آن در محدوده‌ای نزدیک به حفره چاه پمپ می‌کنند.

دکتر روغنیان افزود: استفاده از سیستم های اسیدی متنوع در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب براساس نوع مخزن و مشکل چاه جهت افزایش کارایی و بهینه‌سازی عملیات اسیدکاری گسترده در سال های اخیر انجام گردیده است.

وی گفت: جدیدترین سیستم اسیدی استفاده شده جهت انگیزش چاه های نفتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسید ۳ فاز امولسیونی می‌باشد که شامل ترکیبی از اسیدکلریدریک، گازوئیل و نیتروژن بوده و اهم مزایا و کاربردهای آن به شرح زیر می‌باشد:

* افزایش شعاع انگیزش ناحیه اطراف دهانه چاه

* استفاده بهینه‌تر در چاه های دارای افت فشار ته چاهی بالا

* افزایش سرعت نفوذ اسید در سازند

* زنده سازی و تمیزسازی سریعتر چاه

باتوجه به مشکل افت فشار ذاتی سنگ مخزن در مخزن آسماری میدان نفتی مارون از این نوع اسید در ۱۴ عملیات اسیدکاری گسترده چاه های این میدان طی یک سال و نیم اخیر استفاده گردیده است که مجموعا منجر به افزایش تولید ۸۷۵۰  بشکه در روز گردیده است (به طور میانگین افزایش تولید ۶۲۵ بشکه در روز در هر چاه.)

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: با استفاده از سیستم اسیدی ۳ فاز امولسیونی، میانگین موفقیت عملیات اسیدکاری گسترده در چاههای تولیدی نفتی مارون آسماری از ۳۴% به ۶۶% افزایش یافته است.

وی در پایان تصریح کرد: استفاده از این نوع اسید برای اولین بار در کشور در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و با تلاش های واحد انگیزش اداره مهندسی بهره‌برداری محقق شده است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
آکادمی
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار