ترمیم و بازسازی بخش تخریب شده برم راست کانال آبیاری ko

تاریخ انتشار: دوشنبه 9 مرداد 1402 | 12:01 ب.ظ
ترمیم و بازسازی بخش تخریب شده برم راست کانال آبیاری ko مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از مرمت و بازسازی بخش تخریب شده برم راست کانال آبیاری ko در حوضه کارون جنوبی حد فاصل ایستگاه آبیاری ko1 و کالورت خبر داد.

“مسعود صادقی” با بیان این که لوله گذاری و برداشت غیرمجاز آب توسط یک فرد متخلف باعث تخریب برم راست کانال آبیاری KO شد، خاطر نشان کرد با حضور و پیگیری به موقع کارکنان بهره برداری، حراست و حریم بانی حوضه کارون جنوبی، نسبت به شناسایی و برخورد با فرد متخلف اقدام، و وی مکلف به جمع آوری لوله و ترمیم برم کانال تخریب شده و اعاده آن به وضعیت سابق با هزینه شخصی خود شد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
آکادمی
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار