بازرسی و فیلمبرداری زیرسطحی از دریچه گذاری سازه آبگیر نیروگاه کارون ۳

تاریخ انتشار: دوشنبه 6 شهریور 1402 | 10:17 ق.ظ
بازرسی و فیلمبرداری زیرسطحی از دریچه گذاری سازه آبگیر نیروگاه کارون ۳ مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ از بازرسی و فیلمبرداری زیرسطحی از شیار دریچه گذاری دهانه سوم سازه آبگیر این نیروگاه جهت بررسی وضعیت آن خبر داد.

سید حمید صالحی گفت: با توجه به بازدید ماه گذشته مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از سد و نیروگاه کارون ۳ جهت بررسی طرح آبرسانی شمال شرق خوزستان و بررسی وضعیت دهانه ورودی تونل سوم سازه آبگیر نیروگاه، بازرسی و فیلمبرداری زیر سطحی از این محدوده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بعد از هماهنگی های بعمل آمده، از دوربین زیرسطحی سد کرخه برای این منظور استفاده گردید و وضعیت رسوبات در محدوده تیر نشیمن شیار دریچه، و شبکه های آشغالگیر دهانه دوم سازه آبگیر مورد بازرسی قرار گرفت و نتایج حاصله برای انجام مراحل بعدی عملیات شناخت و مطالعات و اجراء ، مورد استفاده قرار گرفت.

گفتنی است، تونل سوم آبگیر نیروگاه کارون ۳ که قبلاٌ برای طرح توسعه این نیروگاه پیش بینی شده بود، بعنوان یکی از گزینه های برداشت آب شرب و کشاورزی طرح آبرسانی شمال شرق استان خوزستان از سد کارون۳ در نظر گرفته شده است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
آکادمی
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار