هیچگاه

هیچگاه در پرونده موسوم کارکنان شهرداری متهم نبوده ام و کیفرخواستی برایم صادر نشده است

ارسلان شهنی مدیرکل اقتصادی استانداری هیچگاه در پرونده موسوم کارکنان شهرداری متهم نبوده ام و کیفرخواستی برایم صادر نشده است اینجانب هیچگاه متهم پرونده موسوم به تخلفات مدیرا ن شهرداری چه در دوره شورای سوم و چه در دوره شورای چهارم نبوده ام .اکنون هم مطا ...
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
کشاورزنیوز
آخرين اخبار
پربازديدترين
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
لوازم خانگی
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نمایشگاه
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار