ترک فعل دامپزشکی، شیلات و بهداشت خوزستان ادامه دارد ؛ مدعی العموم به ماجرای فروش علنی آبزیان حرام گوشت ورود کند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 خرداد 1402 | 21:22 ب.ظ
ترک فعل دامپزشکی، شیلات و بهداشت خوزستان ادامه دارد ؛ مدعی العموم به ماجرای فروش علنی آبزیان حرام گوشت ورود کند درپی مملو شدن بازارهای اهواز از فروش آبزیان حرام گوشت از جمله خرچنگ،هشت پا، عروسدریایی، صدف و کوسه متاسفانه متولیان ساماندهی و نظارت بر ماهی فروشان ازوظیفه اصلی سرباز زده و ارگان هایی همانند شیلاتخوزستان، دامپزشکی استان و معاونت بهداشتتوپ را به زمین یک دیگر می اندازند. رئیس بهداشت استان خوزستان در خصوص فروش آبزیان […]

درپی مملو شدن بازارهای اهواز از فروش آبزیان حرام گوشت از جمله خرچنگ،هشت پا، عروسدریایی، صدف و کوسه متاسفانه متولیان ساماندهی و نظارت بر ماهی فروشان ازوظیفه اصلی سرباز زده و ارگان هایی همانند شیلاتخوزستان، دامپزشکی استان و معاونت بهداشتتوپ را به زمین یک دیگر می اندازند.

رئیس بهداشت استان خوزستان در خصوص فروش آبزیان حرام گوشت در بازارهای اهواز گفت: متولی فراورده های دامی و نظارت برآنبرعهده اداره کل دامپزشکی وشیلات است.

وی افزود: چیزی که ما به اسم سلامت می شناسیم همه دستگاه های اجرایی در آن دخیل هستند وبهداشت، درمان و سلامت فقط ۳۰درصد متغیرها را کنترل می کند و ٧٠ درصد عوامل موثر بر سلامتبین سایردستگاه های اجرایی تقسیم می شود.

دکتر بختیاری با اشاره به اینکه فرآورده های خام دامی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی و آبزیانتحت نظارت اداره شیلات ودامپزشکی هستند، اظهار کرد: درخصوص مراکز خرید و توزیع ماهی،گوشت و مواد پروتئینی جنبه های نظارتی آن برعهده ادارهبهداشت است.

وی ادامه داد: بهداشت بر تجهیزات، وسایل و مکان نظارت می کند و برای کارکنان آنان نیز یکسریدوره های آموزشی و آزمایشتشخیص طبی که مبتلا به بیماریهای واگیردار نشوند را برگزار می کنیم.

رئیس بهداشت استان خاطرنشان کرد: ماده غذایی که عرضه می شود متولی آن فرد دیگری است و اگرشهروندان در این زمینه چیزیمشاهده کردند با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته تا اگر در حیطه کاری ماباشد آن را پیگیری کنیم.

در ادامه، باقری رئیس کار گروه توسعه بازار اداره کل شیلات استان نیز درخصوص فروش آبزیان‌حرامگوشت در بازارهای اهواز عنوانکرد: وظیفه برخورد با این امر به عهده ی اداره دامپزشکی است نهشیلات! همچنین بازدید و نظارت بر عرضه آبزیان از لحاظ کمیت،کیفیت و صدور مجوز به عهده ادارهدامپزشکی است.

وی افزود: اداره شیلات نقشی در اعطای مجوز نداشته و در این خصوص قدرت اجرایی ندارد از لحاظبهداشتی با اداره بهداشت وازلحاظ اعطای مجوزها با اداره دامپزشکی است.

از آنجایی که مصرف موجودات و آبزیان حرام گوشت از جملهخرچنگ، هشت پا، عروس دریایی،صدف، کوسه وتاثیر منفی و مخربی بر قلب، پوست، سیستمگوارش ومی گذارد و روز به روز به واسطه ولنگاری مسئولان ومتولیان نیز فروشندگان علنی آبزیانحرام گوشت در استان و به ویژه در کلانشهر اهواز بیشتر می شوند و به همین منظور سلامتجامعه،جان فرزندان و نسل آینده را به خطر انداخته است لازم است دادستان محترم و مخصوصامعاون حقوق عامه دادستان مرکز استان بهعنوان مدعی العموم به ماجرا ورود نموده و با مدیرانی کهترک فعل کرده اند برخورد عبرت آموز نموده تا جلوی فروش موجودات حرام گوشتدر بازار گرفته شود.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار