استانداری خوزستان پایبند اجرای مصوبات ستاد خشکسالی نیست

سمیه غافلی
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰ ق٫ظ
استانداری خوزستان پایبند اجرای مصوبات ستاد خشکسالی نیست کشاورزنیوز

مصوبات دولتی که اجرایی نمی شوند؛

استانداری خوزستان پایبند اجرای مصوبات ستاد خشکسالی نیست!

آیا مصوبه معوض کشت قابلیت اجرایی ندارد؟

درحالی که در سال ۱۳۹۴ در پی بروز بحران خشکسالی در استان خوزستان؛ پیشنهاد درخواست معوض کشت برای کشاورزان به معاون رییس جمهور ارسال شد؛اما با گذشت بیش از ۳ سال این مصوبه تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.
ستادخشکسالی استان خوزستان دارای مصوبات اجرایی فراوانی بوده تا بلکه بحران پیش آمده دربخش آب وکشاورزی را تاحدودی رفع نمایند، این درحالی است که مصوبه معوض کشت که یکی از مصوبات مهم این ستاد میباشد تاکنون قابلیت اجرایی پیدانکرده است.

کشاورزان استان خوزستان که از ممنوعیت ومحدودیت کشت محصولات همزمان با بروز پدیده خشکسالی برای امرار معاش خود در تنگا قرار گرفته اند، باگذشت سه سال از تصویب طرح پرداخت معوض کشت از سوی دولت،کماکان به امید اجرای این مصوبه چشم دوخته اند.

هرچند مصوبات ستاد خشکسالی استان خوزستان که دارای بندهای مهم وسرنوشت ساز هستند، ظاهرا قرار است تنها بخشی از این مصوبات اجرایی شود و آن هم بندهای مربوط به ماموریت ها ،محدودیت ها وبرخوردهای قهری متولیان بخش آب وکشاورزی است!

براساس این گزارش، مصوبه معوض کشت، یکی از بندهای که امید کشاورزان محروم از آب خوزستان را به دنبال داشت تا بلکه آنان نیز همانند کشاورزان استان اصفهان و… حمایت های نقدی از دولت دریافت کنند.

در این بند از مصوبه ستاد خشکسالی مقرر گردید که صندوقی برای پرداخت معوض کشت به کشاورزان محروم از آب تشکیل شود.
اما متاسفانه درعمل این بند ازمصوبه، توسط استانداری به عنوان مسئول پیگیری و اجرای آن به فراموشی سپرده شد.

منابع آگاه ازاستانداری خوزستان خبر می دهند که شخص استاندار،علاقه ی به پیگیری جدی این بند ازمصوبات ستادخشکسالی ندارد.

دلیل آن نیز در نوع نگاه مدیریتی ایشان است.که اعتقاد دارد درخواست های استاندار از مرکز باید بارویکرد درخواست بودجه های عمرانی باشد نه درخواست بودجه های بلاعوض کشاورزان محروم از آب.

از نظر وی احتمالا تقویت و توسعه زیرساختارهای عمرانی استان درحوزه های مختلف اهمیت اولاتری دارد تا اخذ بودجه های بلاعوض برای تقسیم بین کشاورزان محروم از آب ودرآمد!

هرچند این موضوع به هیچ وجه یک نگاه عناد آمیز ازسوی استاندار به کشاورزان نیست، بلکه نوع نگاه مدیریت ایشان نسبت به مسائل استان خوزستان می باشد.

اما دراینجا چندنکته قابل تامل و طرح می باشد:

کشاورزانی که طی چندین فصل از آب ،کشت و درآمدزایی محروم مانده اند،
به راستی چگونه باید امرار معاش نمایند؟

آیا به تبعات امنیتی سیاسی گرسنه ماندن این افراد توجه شده است؟

از لحاظ قانونی و براساس مصوبه ستاد خشکسالی، حقی که برای کشاورزان مخصوصا حوزه زهره، مارون و جراحی ایجاد شده ، چه می شود؟

و آیاعدم اجرای این بند، اجرای سایر بندها را متزلزل نمی نماید؟

آیا در اینجا دادستان که خود عضو ستاد خشکسالی بوده به عنوان مدعی العموم نباید از حق قانونی وشرعی کشاورزان دفاع،پیگیری ومطالبه نماید؟؟


آخرين اخبار
پر بحث ترين
شهرداری
تابناك وب
تابناك وب
اهواز
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار