انعقاد قرارداد پژوهشی “طراحی و ساخت پایلوت نم ‌زدایی گاز طبیعی برای اولین بار در کشور”

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 مرداد 1401 | 12:04 ب.ظ
انعقاد قرارداد پژوهشی “طراحی و ساخت پایلوت نم ‌زدایی گاز طبیعی برای اولین بار در کشور” با اعلام نیاز و همکاری مدیریت تولید و راهبری پژوهش و فنآوری، قرارداد پژوهشی با عنوان “طراحی و ساخت پایلوت نم‌زدایی گاز طبیعی و ایجاد بسته نرم افزاری به منظور بررسی فنی عملکرد جاذب های صنعتی” فی مابین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت به امضا رسید. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز […]

با اعلام نیاز و همکاری مدیریت تولید و راهبری پژوهش و فنآوری، قرارداد پژوهشی با عنوان “طراحی و ساخت پایلوت نم‌زدایی گاز طبیعی و ایجاد بسته نرم افزاری به منظور بررسی فنی عملکرد جاذب های صنعتی” فی مابین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت به امضا رسید.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام این خبر توضیح داد: دستیابی به دانش طراحی و ساخت این پایلوت با استانداردهای صنعتی، مطابق فرآیند موجود یکی از کارخانجات نم زدایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف بررسی و پایش عملکرد جاذب های صنعتی تولیدی برای اولین بار در کشور در این قرارداد پژوهشی توسعه خواهد یافت.

مهندس علیرضا دانشی افزود: با توجه به فرآیند جذب سطحی در عملیات مهم نم زدایی، توسعه و ساخت پایلوتی مخصوص برای تست و ارزیابی جاذب های صنعتی مورد نیاز عملیات های مهندسی این شرکت بوده و بر همین اساس می توان شرایط مختلف عملیاتی (شامل عملیات جذب و احیا) مانند سرعت و جریان گاز، دما و فشارهای جذب و احیا و غیره را برای جاذب های صنعتی پیشنهادی تست و ارزیابی نمود و بالطبع از هزینه های هنگفت تعویض جاذب یا تعلیق فعالیت های واحدهای عملیاتی، تنها با صرف مدت زمان محدود و کوتاه، جلوگیری کرد.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با تاکید بر این موضوع که اساس برنامه های پیش رو در پژوهش و فناوری، نگاه تحول آفرین در بستر نقشه راهبردی فناورانه و ضرورت ارتباط مستقیم کلیه فعالیت های پژوهشی با ماموریت اصلی سازمان و گره زدن به امر تولید است اضافه نمود: برنامه ریزی بر اساس اجرای پایلوت های فنآورانه، ساخت، بومی سازی و توسعه فناوری و دانش فنی در کلیه سطوح و برمبنای نیازهای فناورانه و چالش های موجود سازمان در دستور کار پژوهش و فنآوری مناطق نفتخیز قرار گرفته که در همین راستا انعقاد قراردادهای پژوهشی، پژوهانه و فرصت مطالعاتی بر مبنای نیاز سازمان با مراکز دانش بنیان و دانشگاه ها در دست اقدام و پیگیری می باشد.

دکتر محمدگلستان‌باغ با اشاره به قراردادپژوهشی اخیر، ضمن ضروری دانستن وجود پایلوت بررسی تجاری و تست عملکرد جاذب های سطحی تولید شده، شبیه سازی فرآیند در ارزیابی عملکرد واحد نم زدا، طراحی پایلوت نم زدای گاز طبیعی، تولید مدارک مهندسی ساخت پایلوت نم زدا و تهیه بستر شبیه ساز منطبق بر ارزیابی عملکرد پایلوت و واحد صنعتی را از مهم ترین مراحل این قرارداد پژوهشی دانست و اضافه نمود: دستآورد این پروژه در کلیه شرکت های بهره بردار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قابل توسعه و استفاده خواهد بود. همچنین ساخت و توسعه این پایلوت امکان پایش و بهینه سازی آنلاین فرآیند از قبیل کاهش دفعات جذب و احیا و کاهش مصرف انرژی را ممکن خواهد ساخت.

شایان ذکر است این پروژه با هدف طراحی و ساخت پایلوت نمزدایی گاز طبیعی به منظور بررسی فنی عملکرد جاذب های صنعتی توسط مدیریت تولید اعلام نیاز و با راهبری و پیگیری مجموعه پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منجر به انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعت نفت گردید.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار