ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با ارزیابی اراضی کشاورزی

تاریخ انتشار: شنبه 17 دی 1401 | 10:36 ق.ظ
ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با ارزیابی اراضی کشاورزی باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت، ایجاد تعامل میان عرضه و تقاضا و حفظ امنیت غذایی با ارزیابی اراضی کشاورزی امکانپذیر است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: خاک یکی از منابع مهم طبیعی است و برای ادامه حیات موجودات زنده و تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند.

ابوالفضل آزادی افزود: با بررسی‌های انجام شده، سیر تکاملی هر جامعه‌ای به نوعی با بهره برداری از اراضی کشاورزیمرتبط است.

وی به افزایش تدریجی جمعیت و کاهش سطح اراضی کشاورزی به دلیل تغییراتی که اتفاق می‌افتد اشاره کرد و ادامه داد: بنابراین این امر می‌طلبد که تعامل میان عرضه و تقاضا ایجاد کنیم و برای دستیابی به این مهم، بهترین روش، ارزیابی اراضی است.

آزادی ارزیابی اراضی را تعیین قابلیت و توانایی اراضی برای بهره وری‌های خاص عنوان و اضافه کرد: ما می‌توانیم با ارزیابی تناسب اراضی، بسته به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع خاک، محصولات با عملکرد خوب و قابل قبول و ب تناسب نیاز‌های جمعیت تولید کنیم.

وی با بیان اینکه ارزیابی تناسب برای اهداف کشاورزی و غیره، متفاوت است، افزود: در بخش کشاورزی قابلیت و طبقه بندی اراضی انجام می‌شود و شامل؛ ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی است که ارزیابی کیفی، جنبه‌های فیزیکی و ارزیابی کمی، جنبه‌های اقتصادی، میزان تولید و مسائل اجتماعی را در نظر می‌گیرد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
نمایشگاه
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار