در پی ادعای ضبط و انهدام لاشه های گوشتی تاریخ مصرف گذشته یک آقازاده؛

ابهام در ارائه آمار گوشت های فاسد و میزان انهدام لاشه ها/عدم شفافیت در مصاحبه مدیر کل دامپزشکی خوزستان در خصوص چگونگی کشف و انهدام گوشت های وارداتی یک آقازاده

تاریخ انتشار: شنبه 21 سپتامبر 2019 | 12:40 ب.ظ
ابهام در ارائه آمار گوشت های فاسد و میزان انهدام لاشه ها/عدم شفافیت در مصاحبه مدیر کل دامپزشکی خوزستان در خصوص چگونگی کشف و انهدام گوشت های وارداتی یک آقازاده در پی ادعای ضبط و انهدام لاشه های گوشتی تاریخ مصرف گذشته یک آقازاده؛ ابهام در ارائه آمار گوشت های فاسد و میزان انهدام لاشه ها عدم شفافیت در مصاحبه مدیر کل دامپزشکی خوزستان در خصوص چگونگی کشف و انهدام گوشت های وارداتی یک آقازاده در حالی که مدیر کل دامپزشکی خوزستان خبر از معدوم‌سازی […]

در پی ادعای ضبط و انهدام لاشه های گوشتی تاریخ مصرف گذشته یک آقازاده؛

ابهام در ارائه آمار گوشت های فاسد و میزان انهدام لاشه ها

عدم شفافیت در مصاحبه مدیر کل دامپزشکی خوزستان در خصوص چگونگی کشف و انهدام گوشت های وارداتی یک آقازاده

در حالی که مدیر کل دامپزشکی خوزستان خبر از معدوم‌سازی ۲ تُن گوشت فاسد در اهواز را داده بود اما افکار عمومی به دنبال راست آزمایی این ادعای مدیرکل از چگونگی کشف و معدوم سازی گوشت های فاسد و کشف شده می باشد!

پیرو افشاگری و پرده برداری دو هفته گذشته كشاورزی پرس از يك سر ديگر از فعالیت مافيای گوشت قرمزدر استان، از فعاليت مشكوك آقازاده يكی از روئسای اتحاديه های استان كه اتفاقا غير بومی ودارای يك كارخانه همبرگر سازی معروف هم ميباشد كه اقدام به واردات گوشت قرمز گاو از شيراز به استان خوزستان نموده بود، پرده برداری نمود.

گوشت های وارداتی در حالی كه تاريخ مصرف آنها به اتمام رسيده بود و در غياب بازرسان دامپزشكی كه وظيفه نظارت بر واردات و توزيع گوشت و ساير فرآورده های خام دامي را دارند ، از ضعف نظارت و بازرسي سوء استفاده نموده و در شرايطي كاملا غیر بهداشتی ، همچنان در حال توزيع و عرضه آنان بود.
اما همزمان با انتشار تصاوير لاشه ها و نحوه نگهداری غیر اصولی و افشاگری كشاورزی پرس ،گویا پس از آن اكيپی مشترك از مسئولين مرتبط بصورت سرزده وارد سردخانه مذكور شده و اقدام به ضبط لاشه های مذكور نموده اند.

در این حال مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان پس از دو هفته سکوت خبری جهت تنویر افکار عمومی ،در روزهای گذشته به طور كلی و ابهام آور خبر از معدوم سازی دو تن گوشت فاسد در اهواز را داد.

در اینجا سوالاتی در بین افکار عمومی مطرح است؛
آيا اگر كشاورزی پرس اينگونه افشاگری نمي نمود ، ميبايست اين محموله كه حالا ثابت شده فاسد بوده و غير قابل مصرف انسانی ،بايد بين مردم و آنهم در مناطق کم برخوردار بدون علم و اطلاع مسولین دولتی توزيع می شد؟؟؟

چه كسي ميبايست پاسخگوی سلامتی از دست رفته مردم می شد؟

آيا بازرسان بهداشتی دامپزشكی نميبایست به اين سردخانه سر ميزدند و نظارت روزانه روتين و قانونی خود را قبل از افشاگری انجام می داند و پيگير نحوه توزيع محموله مذكور می شدند؟

البته اگر آنطور كه جناب مدير كل در مصاحبه خود اعلام نمودند با مجوز و اطلاع دامپزشكی وارد استان شده باشد، این خود هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد!!!

چگونه می توان مجوز ورود محموله های فاسد و غیر قابل استفاده گوشتی صادر شده باشد؟

ظاهرا و بر اساس اخبار رسيده به پايگاه خبری کشاورزی پرس، در روزيكه لاشهای گوشت گاو ضبط شده اند ،چندين تن گوشت بسته بندي شده منجمد گوسفندی نيز همزمان با لاشه های مذكور كه اتفاقا تاريخ انقضاء آنها نيز گذشته بود ضبط وبه مكان نامعلومی منتقل شده اند كه از سرنوشت آنها نيز اطلاع دقيقی در دسترس نيست؟

از این رو افكار عمومی منتظر اطلارسانی شفاف مسئولين در اينخصوص می باشند؟

در روزهای بعد پايگاه خبري كشاورزی پرس با انتشار گزارشی ديگر پيرو گزارش اوليه، خواستار شفاف سازی مسئولين از نتيجه پرونده مذكور بود كه ظاهرا در روزهای گذشته مدير دامپزشكی اقدام به مصاحبه در خصوص پرونده مذكور نموده كه متاسفانه نه تنها شفاف سازی نكرده، بلكه بيشتر افكار عمومی را سرگردان و نگران نمود و اين پايگاه خبری با چندين علامت سوال مواجه نمود؟

سوال اول: مدير كل در مصاحبه اول خود عنوان نموده كه محموله ای از مقصد شيراز با مجوز بهداشت وارد استان شده و مقدار ٢ ونيم تن از آن كه توزيع نشده و تاريخ مصرف آنها منقضي شده بود توسط همكاران وی ضبط و پس از طی مراحل قانونی كه غير قابل مصرف بودن آنها به اثبات رسيده معدوم گرديدند؟

در صورتی که در مصاحبه دوم عنوان شده ٢تن معدوم شده، پس سرنوشت آن ٥٠٠ كيلو چه شده ؟

و سرنوشت گوشتهاي كارتني منجمد گوسفندی چه شد؟

سوال دوم: گوشتهای كه تا قبل از ضبط شدن اين دو ونيم تن بين قصابی های اهواز توزيع شدند، كجا و بين چه قصابيهای توزيع شده و توسط چه كسانی عرضه و مصرف شده؟
اگر قابل مصرف انساني نبوده اند كه قطعا اينگونه بوده چه کسی پاسخگوی سلامتی شهروندان است كه با هزار مشكل و بدبختی اقتصادی اقدام به خريد و مصرف آنها نموده اند؟

سوال سوم : اگر اين گوشتهای فاسد آنطور كه مدير كل دامپزشکی عنوان نمودند معدوم شدند كي، كجا ، چگونه و با حضور كدام مامور انتظامی يا مسئول قضايی معدوم شده و آيا فيلم يا عكس نحوه معدوم سازی آنها موجود هست يا که خیر؟

سوال چهارم:اگر اين آقازاده متخلف و پدر ايشان كه رئيس يك اتحاديه مهم و مرتبط با يك كالای استراتژيك و امنيتی كه مستقيما با معيشت مردم در ارتباط بوده،از حمايت چه شخص يا كسانی در كدام نهاد برخوردار است كه علي رغم محكوميت های فراوان هنوز هم در راس اين اتحاديه قرار دارد؟

و اصولا صلاحيت وی موقع انتخابات اتحاديه ها توسط چه نهادهای مورد تاييد قرار ميگيرد؟

سوال پنجم:
حالا كه طبق گقته مدير كل دامپزشكی، محموله ضبط شده فاسد بوده و با افشاگری به موقع كشاورزی پرس از توزيع آن بين مردم جلوگيری شده سرنوشت آن شخص متخلف كه قصد توزيع آنها را داشته از جنبه كيفری و جزايی چه مي شود و آيا مجازات اين افراد متخلف آنقدر بازدارنده هست كه در آينده دست به اقدامات مشابه و تكراری مطابق آنچه تاكنون اتفاق افتاده نزند يا اينكه مشمول مرور زمان شده و راهروهای پرپيج و خم دادسرا به فراموشی سپرده شده و همانند پرونده گوشتهای گرم لاشه اي از مبداء كشتارگاه اينچه برون شمال در سال گذشته كه اتفاقا با افشاگری همين پايگاه خبری ضبط گرديد، همچنان غير شفاف و نامعلوم باقی خواهد ماند؟

و سوال ششم:
رياست سازمان جهاد كشاورز استان كه حدود يك دهه، جهاد كشاورزی استان را قبضه كرده ،صلاح نميداند كه نسبت به تعويض مدير كل دامپزشكی كه ايشان نيز حدود يك دهه بر دامپزشكی استان حكمروايی كرده و اهواز را از هر سو به محاصره گوسفند فروش ها مرغ فروش ها و ماهي فروش ها در آورده و جاده های مواصلاتی را به عرضه گوشت غير بهداشتی تبدیل ساخته، کنار بزند؟

امل گویا هنر اين مديركل احشام، تنها در مصاحبه كردن
و ارائه آمارهای غير شفاف و پر از ابهام و البته شكايت از مطبوعات منتقد هست!

متاسفانه با توجه به نیاز مردم در شرایط کنونی به گوشت قرمز و واردات این فراورده مهم در سبد معیشتی مردم هستیم اما شاهد بروز چنین سهل‌انگاری هایی از سوی برخی مسئولین استانی و حمایت‌های تمام‌قد آنها از برخی متخلفان فعال بخش خصوصی در این زمینه می باشیم.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار