همه خواهند آمد؛ سردار دلها

سمیه غافلی
تاریخ انتشار: شنبه 4 ژانویه 2020 | 18:59 ب.ظ
همه خواهند آمد؛ سردار دلها همه خواهند آمد؛ سردار دلها به طور قطع یقین مردم ولایی اهواز و دیگر شهرستانها با حضور شرافتمندانه و غیورانه خود مثل همیشه؛ صحنه های تاریخی دیگر را ثبت خواهند کرد.. مردم اهواز از تمامی لایه ها با سردار مقاومت سردار ایثار سردار مردانگی و شرف وداع خواهند گفت و با رهبری لبیک خواهند گفتند! […]

همه خواهند آمد؛ سردار دلها

به طور قطع یقین
مردم ولایی اهواز و دیگر شهرستانها
با حضور شرافتمندانه و غیورانه خود
مثل همیشه؛ صحنه های تاریخی دیگر را ثبت خواهند کرد..
مردم اهواز از تمامی لایه ها با سردار مقاومت سردار ایثار سردار مردانگی و شرف وداع خواهند گفت و با رهبری لبیک خواهند گفتند!

مردم اهواز داغدار قاسم خود هستند و با چشمانی پر اشک اما با صلابت قدرت و ایستادگی بیش از همیشه؛ او را رهسپار دیار خود خواهند کرد

مردم اهواز همچو گوشه گوشه ایران داغدار شهادت قاسم هستند و با آمدنشان در رهسپاری او به دیارش، ثابت خواهند کرد که رهرو راه سردار ولایی سردار مقاومت خواهند بود…

و همه همدل و همصدا شعار سردار دلها خواهند داد و اشک خواهند ریخت…
سردار قاسم پدر همه ما بود، پدری که امنیت را به ما هدیه داده بود….

سردار تو درس آموز و الهام بخش شرافت و مردانگی بودی
یادت همیشه در وجود ما پایدار خواهد بود…

◼وعده دیدار ما، فردا میدان مولوی◼

سمیه غافلی مدیر مسول پایگاه خبری تحلیلی کشاورزی پرس


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار