نادر امید بختیاری گفت: با توجه به عملکرد ضعیف کلیدهای مکانیکی نسل قدیم در راه اندازی الکترو پمپ های عمودی استهلاک بالا و روغن ریزی شدید این کلید ها نسبت به تعویض آنها اقدام شد.

وی افزود: تا کنون تعداد ۵ عدد از این کلید ها با استفاده از تخصص و مهارت نیروهای واحد تعمیرات برق شرکت آب جنوب شرق  در تاسیسات مرغزار و منصوری یک تعویض گردید.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی لازم با معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان مقرر شد تا تعداد  ۳ عدد از کلید های نسل قدیم با کلید های خلاءنسل جدید طی برنامه میان مدت تعویض گردد.

گفتنی است کلید های خلاء نسل جدید با قابلیت هایی همچون استهلاک پایین، سرویس و نگهداری راحت تر نسبت به کلیدهای قدیمی و عملکرد مطمئن تر گامی موثر در روند تولید یکنواخت و بدون وقفه را در شرکت آب جنوب شرق  به ثمر می نشاند.