آزمون موفقیت‌آمیز ازدیاد برداشت نفت با آب هوشمند در میدان بینک

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۵ ق٫ظ
آزمون موفقیت‌آمیز ازدیاد برداشت نفت با آب هوشمند در میدان بینک مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پایان موفقیت آمیز پروژه پژوهشی “غربالگری مقدماتی روش ازدیاد برداشت آب هوشمند در مخزن بنگستان میدان بینک” خبر داد.  مهندس علیرضا دانشی اظهار داشت: این پروژه پژوهشی با مدیریت پژوهش و فناوری و نظارت کارشناسان مدیریت امور فنی این شرکت توسط دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسید که […]

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پایان موفقیت آمیز پروژه پژوهشی “غربالگری مقدماتی روش ازدیاد برداشت آب هوشمند در مخزن بنگستان میدان بینک” خبر داد.

 مهندس علیرضا دانشی اظهار داشت: این پروژه پژوهشی با مدیریت پژوهش و فناوری و نظارت کارشناسان مدیریت امور فنی این شرکت توسط دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسید که مطالعات تکمیلی غربالگری پیشرفته و شبیه سازی و نیز تست پایلوت این روش ازدیاد برداشت دنبال خواهد شد.

وی درباره جزئیات این روش توضیح داد: روش تزریق آب هوشمند در دنیا طی سه دهه اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته و نتایج آن به طور ویژه در مخازن کربناته شکافدار، که اعمال روش‌های ازدیاد برداشت در آن‌ها همواره با چالش مواجه می‌باشد، چشمگیر بوده است.

مهندس دانشی افزود: در این پژوهش، غربالگری مقدماتی روش ازدیاد برداشت آب هوشمند در مخزن نفتی بنگستان میدان بینک از طریق آزمایشات مختلف سنگ و سیال مخزن به همراه آنالیزهای مربوط به سیستم های آب-سنگ و نفت-آب-سنگ انجام شد و همچنین آزمایش‌های ازدیاد برداشت مرتبط از جمله تست‌های آشام خودبخودی و سیلاب‌زنی بر روی نمونه‌های سنگ و نفت مخزن صورت گرفت.

آب خلیج فارس منبع مناسب برای ازدیاد برداشت مخزن بنگستان میدان بینک

وی گفت: نزدیکی میدان بینک به خلیج فارس و نیز وجود یون‌های موثر با غلظت مناسب در آب خلیج فارس، این آب را به عنوان پتانسیل بالقوه برای این مطالعه مطرح نمود و نتایج غربالگری مقدماتی انجام شده نیز نشان داد آب خلیج فارس به عنوان یک آب پایه هوشمند مناسب و در دسترس برای مخزن بنگستان میدان بینک می باشد و پیشنهاد شده است که در ناحیه آبزده به مخزن تزریق گردد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان ساخت: تمامی مراحل این پروژه با اتکا به توان داخلی انجام شده است و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده نیز محصول یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور است.

وی افزود: مطالعات تکمیلی غربالگری پیشرفته و شبیه سازی و نیز تست پایلوت از الزامات پیاده‌سازی این روش ازدیاد برداشت است که در طرح پژوهشی میدان محور جاری با دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان “انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری­ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بینک” دنبال خواهد شد.

مهندس دانشی در پایان بیان داشت: با توجه به اینکه غربالگری تزریق آب هوشمند در یک مخزن خشکی برای اولین بار در کشور در این شرکت انجام شده است، در نظر داریم سمینار ملی بررسی روش تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته را با همکاری مرکز فناوری های آب هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کنیم.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار