تولید بیش از ۵۷ میلیون تن محصولات زراعی در سال گذشته

تاریخ انتشار: شنبه 4 تیر 1401 | 09:08 ق.ظ
تولید بیش از ۵۷ میلیون تن محصولات زراعی در سال گذشته سطح کاشت محصولات سالانه کشور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، بیش از ۱۲ میلیون هکتار با مقدار تولید تقریبی ۵۷.۸ میلیون تن برآورد شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج حاصل از طرح آمارگیری زراعت پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سطح کاشت محصولات سالانه کشور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، بیش از ۱۲ میلیون هکتار با مقدار تولید تقریبی ۵۷.۸ میلیون تن برآورد شده است.
در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۱۲ میلیون هکتار سطح کاشت محصولات سالانه، ۵۶ درصد به کاشت گندم اختصاص یافته است. همچنین از مجموع ۵۷.۸ میلیون تن تولیدات زراعی، ۱۸ درصد تولید به محصول گندم اختصاص یافته است.
بر اساس یافته‌های این طرح، پیش‌بینی می‌شود سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۴.۶ درصد کاهش یابد.
طبق نتایج حاصل از این طرح، سطح کاشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیش از ۶.۶ میلیون هکتار با مقدار تولید ۱۰.۴ میلیون تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود که سطح کاشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۶.۵ میلیون هکتار کاهش یابد.
بر اساس یافته‌های این طرح، پیش‌بینی می‌شود که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سطح کاشت محصولات «برنج (شلتوک)» و «جو» به‌ترتیب ۱۲.۳و ۴.۳ درصد کاهش یابد.
طبق این یافته‌ها همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سطح کاشت محصولات «زعفران» و «نیشکر» به‌ترتیب ۲،۲ و ۵.۳ درصد افزایش یابد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
پردیس پاسارگاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار