سیروپ؛ تجلّی خودباوری و دانش مردان نیشکر/وقتی پشتکار مدیران و نبوغ جوانان بومی نیشکر ثمر می‌دهد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 | 09:32 ق.ظ
سیروپ؛ تجلّی خودباوری و دانش مردان نیشکر/وقتی پشتکار مدیران و نبوغ جوانان بومی نیشکر ثمر می‌دهد پروژه «سیروپ» نیشکر؛ تجلّی یکی از گام‌های مردان نیشکر برای تحوّل است که در طراوت بهاری امسال به ثمر نشسته و کام مردم را از افزایش تولید، شیرین خواهد کرد. سیروپ از یک سو، نماد پژوهش و دانش نیشکری‌هاست که موجب شده خوزستان قطبِ علمی نیشکر در خاورمیانه شود، و از سوی دیگر، سمبل «خودباوری» برای ایرانی استوار است که به خودکفایی در تولید کالای استراتژیک شکر منتهی می‌شود.

) طراوتِ بهار در شکفتن‌ و تازگی‌اش است و همین نو بودن و تازه شدن، رمز تحوّل است؛ تحوّلی در رنگ‌ها، تغییری در رخسار طبیعت و گلگون شدن دامن صحرا؛ که تماشای این بهار، به قول سعدی، این شاعر شیرین سخن، همواره خوش است.

۲) ایستایی، خستگی و ملال زاید و هرآنچه رنگ سکون گیرد، منجر به زوال است؛ همین است که طبیعت زیبای بهار، درسی برای تحوّل است؛ تحوّلی برای حالِ خوب، که سرّ نجوای «یا محوّل» نیز این است.

۳) طبیعت، در کنار صفای جان، گامی است برای تحوّل و اعتلای یک ملّت. تحوّلی که هر ساله به تدبیر مقام معظم رهبری برای رسیدن به آن، به شعاری مزیّن می‌شود و امسال نیز به «مهار تورّم و رشد تولید»، آراسته شده است.

۴) خودباوری و تلاش، گامی عملی برای تحقق شعار سال است؛ گامی که چند سالی است در صنعت شیرین نیشکر، همگام با بهار طبیعت، در پهنه خوزستان زرخیر برداشته شده و نهال تولید به دست توانمند مردان نیشکر، به درختی تنومند و سایه‌گستر تبدیل شده است.

۵) پروژه «سیروپ» نیشکر؛ تجلّی یکی از گام‌های مردان نیشکر برای تحوّل است که در طراوت بهاری امسال به ثمر نشسته و کام مردم را از افزایش تولید، شیرین خواهد کرد. سیروپ از یک سو، نماد پژوهش و دانش نیشکری‌هاست که موجب شده خوزستان قطبِ علمی نیشکر در خاورمیانه شود، و از سوی دیگر، سمبل «خودباوری» برای ایرانی استوار است که به خودکفایی در تولید کالای استراتژیک شکر منتهی می‌شود.

۶) تا پیش از این، تکنولوژی پالایش سیروپ، در اختیار هندی‌ها بود اما به همّت و پشتکار مدیران توسعه نیشکر و نبوغ و خلاقیت جوانان بومی نیشکر، پس از یک سال کار مطالعاتی، اکنون نتیجه داده است.

چنین نبوغ و پشتکاری، راهکاری برای خروج از ایستایی و رسیدن به تحوّل برای اعتلای ایران اسلامی است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار