تعامل شرکت توسعه نیشکر با اصحاب، رسانه خوزستان ستودنیست/ روابط عمومی و مدیرعامل شرکت، توسعه نیشکر بر تعامل با رسانه های استان تاکید دارند

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 | 08:06 ق.ظ
تعامل شرکت توسعه نیشکر با اصحاب، رسانه خوزستان ستودنیست/ روابط عمومی و مدیرعامل شرکت، توسعه نیشکر بر تعامل با رسانه های استان تاکید دارند شرکت توسعه نیشکر خوزستان از بدو حضور عبدعلی ناصری بعنوان مدیرعامل تاکنون عملکرددرخشان وقابل قبولی درتمام زمینه ها ازخودنشان داده است یکی ازدلایل این موفقیت تعامل سازنده بااصحاب رسانه خوزستان است ، انتصاب دکترآلبوناصر بعنوان مدیرروابط این شرکت یکی،ازمهمترین کارهای ارزنده دکترناصری بود ، زیرا باحضورایشان تعامل ارزنده بااصحاب رسانه خوزستان میسرگردید . دکترناصری همیشه […]

شرکت توسعه نیشکر خوزستان از بدو حضور عبدعلی ناصری بعنوان مدیرعامل تاکنون عملکرددرخشان وقابل قبولی درتمام زمینه ها ازخودنشان داده است یکی ازدلایل این موفقیت تعامل سازنده بااصحاب رسانه خوزستان است ، انتصاب دکترآلبوناصر بعنوان مدیرروابط این شرکت یکی،ازمهمترین کارهای ارزنده دکترناصری بود ، زیرا باحضورایشان تعامل ارزنده بااصحاب رسانه خوزستان میسرگردید .
دکترناصری همیشه برتعامل بااصحاب رسانه استان تاکیدداشته و دارد وانتقادات سازنده را باآغوش باز می‌پذیرد.

دکترناصری دراینزمینه مطبوعات رارکن اصلی جامعه میداند و معتقداست باحضور مطبوعات وانتقادها وپیشنهادات سازنده می‌توان راه پیشرفت توسعه راطی نمود ، دریک کلام باید گفت تعامل شرکت توسعه نیشکر با حسن نظر مساعد دکترناصری و دکترآلبوناصر مدیرعامل و مدیرروابط عمومی شرکت توسعه نیشکر ستودنی است و برخلاف شایعات بی اساس هیچ شکافی بین اصحاب رسانه استان و شرکت توسعه نیشکر وجودندارد و خدمتگزاری بمردم شریف خوزستان از اهداف اصلی مدیران این شرکت میباشد ، رشد و توسعه درزمینه تولید و اشتغالزایی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت توسعه نیشکر وهمکارانش میباشد که این مهم بخوبی درحال انجام است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
نفت
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار